krachtenveld opstelling

Hoe stroomt het in jouw organisatie?

Je merkt dat het niet optimaal stroomt in jouw organisatie, maar het is lastig om te duiden wat er nou precies speelt en hoe je dit kan veranderen.

Dat de stroom wordt belemmerd kan zich op veel verschillende manieren uiten, zoals:
>onderlinge spanningen en verslechterde sfeer,
>toenemend ziekteverzuim en aantal mensen met burn-out,
>voorheen tevreden klanten klagen of vertrekken,
>tegenvallende resultaten die niet stroken met de dynamiek op de markt,
>hoog verloop van medewerkers,
>toenemende betalings- of financieringsmoeilijkheden ondanks succes.

En dit heeft direct of indirect een grote invloed op de flow to cash in jouw organisatie.

Wil je graag op een andere manier meer inzicht krijgen in het krachtenveld waarin jouw organisatie of jouw team opereert? Om zo te ervaren waardoor de stroming wordt belemmerd. En wat de invloed hiervan is op de financiële voeding van jouw organisatie?

Dan is een visuele opstelling van jouw vraag wellicht wat je nodig hebt. Zodat de onderliggende belemmerende dynamiek zichtbaar wordt. En er ruimte ontstaat voor de oplossingsrichting(en).

Een opstelling is een manier van ‘systemisch’ naar je vraag kijken. Dat wil zeggen, dat we kijken hoe de verschillende relevante elementen van het krachtenveld met elkaar verbonden zijn, en zich tot elkaar verhouden. Hierdoor ontstaat inzicht in onderliggende dynamieken. En wordt helder wat er nodig is om de stroming weer op gang te brengen of te versterken. Een opstelling kan zowel met personen als met objecten uitgevoerd worden.

Vragen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen:
>Wat is er nodig om de (financiële) voeding van mijn organisatie te versterken, zodat we de gewenste groei kunnen realiseren?
>Wat is er nodig om meer balans aan te brengen tussen aandacht en waardering? Ofwel kosten en opbrengsten. Zowel intern als naar klanten en leveranciers?
>Hoe kunnen we ‘wie wij zijn als organisatie’ met ‘hoe wij onszelf ‘verkopen’ als organisatie’ meer in lijn brengen?

Heb je interesse om een opstelling uit te voeren voor jouw vraag? Neem dan contact met me op.

 

 

 

 

Kloeze & Coaching