STAP3

Samen zorgen we ervoor dat de energie weer gaat stromen.

VERBINDING

Het woord verbinding is voor mij kenmerkend voor deze stap. Verbinding met jezelf en de ander. Wat bedoel ik daarmee?

logo-deel1-ik

Iedereen zoekt naar verbinding in het leven. Dit zou je kunnen omschrijven als “de energie tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen”. Om echte verbinding te hebben zal je jezelf moeten laten zien. Daar is moed voor nodig en compassie met jezelf. Je laat los ‘wie je zou moeten zijn’, en bent echt jezelf. Je ervaart dat kwetsbaarheid noodzakelijk is voor het aangaan van echte verbinding met jezelf en de ander

NIET LANGER SPLITSEN!

Je kunt niet selectief gevoelens uitschakelen, of je gevoel van je verstand afsplitsen. Zoals ik bij het stukje over energie-scan aangaf zijn alle energiebronnen belangrijk. In het bedrijfsleven ben je vaak heel veel bezig met je hoofd. En verwacht je dat je gevoel en je lichaam als vanzelf wel meedoen. De kracht ligt echter in de verbinding!!

logo-deel2-ik

We gebruiken allemaal wel ‘overlevings-strategieën’ om onze kwetsbaarheid uit te schakelen. Vluchten in je werk, teveel alcohol drinken, net doen of je acties geen impact hebben op anderen of doen alsof je leven perfect is. Hierdoor verlies je echter de echte verbinding met jezelf en de ander.

Voor de duur van jouw arbeidscontract heb je een plek, en ben je dus verbonden met de organisatie. Hoe is deze verbinding? Kan jij jezelf daar echt laten zien, kan jij jezelf zijn? Krijg je er energie van? Of heb je het gevoel dat dit niet jouw plek is, dat de energie ergens blokkeert?

In deze stap richten we ons op het herstellen van de verbinding zodat de energie weer kan gaan stromen.

 

Kloeze & Coaching